sobota 1. prosince 2012

Zahájení kojení z hlediska psychosociálních faktorů perinatální péče. Lea Takács, Eliška Kodyšová, Kateřina Kejřová, Martina Bartošová

"Naše výsledky zároveň ukazují, že ačkoli je 65 z 99 českých porodnic certifikováno jako BFH (Mydlilová, 2010), téměř 78% rodiček z výzkumného souboru kvantitativní části uvedlo, že byly od svých dětí po porodu separovány, přičemž 44% rodiček zmínilo separaci delší než 3 hodiny. Ve 26% případů dostávali novorozenci náhraţky sání a téměř 27% žen uvedlo, ţe jim byly jejich děti během separace donášeny ke kojení nikoli podle jejich potřeb, nýbrž podle pravidelných intervalů stanovených personálem porodnice."


Abstrakt
Tato studie identifikuje hlavní psychosociální proměnné v rámci perinatální péče, které mohou představovat podpůrné či rizikové faktory pro úspěšné zahájení kojení. Na základě statistického vyhodnocení dat z dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 199 respondentek, a obsahové analýzy polostrukturovaných rozhovorů s 18 rodičkami se ukázalo, že do kvality kojení se promítá především rodičkou vnímaná atmosféra porodnice a přístup zdravotníků v období po porodu (schopnost empatie, poskytování psychické podpory a kvalita komunikace) a rovněž aktivní nabízení pomoci s kojením. Podpora kojení poskytovaná rodičkám v rámci perinatální péče by se proto měla zaměřit nejen na dodržování deseti kroků k úspěšnému kojení, které je podmínkou pro udělení statutu Baby Friendly Hospital, nýbrž i na psychologické potřeby rodičky v době po porodu.

 Zdroj: E-psychologie

Žádné komentáře:

Okomentovat