úterý 18. prosince 2012

10 kroků podpory raného kontaktu, které jsou součástí Návrhů závěrů Pracovní skupiny pro porodnictví MZ ČR

1. Položení nahého novorozence na nahé břicho matky bezprostředně po porodu - vertikálně 

* Při porodu sekcí se pokládá nahý novorozenec na hrudník matky po prsa - horizontálně, vhodné je snížení operačního pole pod prsa matky, novorozence dle potřeby přidržuje další osoba - otec, ev. zdravotník tak, aby novorozenec mohl efektivně hledat bradavku a mohl se přisát, ideálně dát elektrody na záda nebo mimo hrudník ženy a po položení dítěte uvolnit ruce pokud jsou připoutané k lůžku nebo k přístrojům, aby mohla držet dítě sama
* Osušení novorozence na těle matky, zabalení novorozence a matky jako jedné jednotky do teplých osušek a přikrývek
* Odložené přerušení pupečníku po jeho dotepání kvůli zajištění dostatečné placentární transfúze

2. Všechna vyšetření a základní ošetření novorozence provádět na těle matky

* Hodnocení Apgar skóre
* Podvázání a přerušení pupečníku
* Ev. označení novorozence identifikačním náramkem

3. Umožnění a podpora vizuálního kontaktu – pohled z očí do očí matky a novorozence

* Podložení hlavy matky pokud leží na zádech, doporučení rozepínací košile či upravení látky pod krkem pro zajištění matčina výhledu
* Pokud novorozenec musí být v inkubátoru, pak ideálně zajistíme pobyt v jedné místnosti, vizuální kontakt mohou pouze částečně nahradit fotografie, videozáznam a nejlépe přímý přenos web kamerou

4. Samopřisátí – tzv. breast crawl

* Novorozenci a matce necháváme dostatečný čas v kontaktu kůže na kůži na seznámení 
* 30-60 minut než je dítě připravené k prvnímu samopřisátí
* Po medikovaných porodech i císařském řezu může být tato doba i mnohem delší, v řádu hodin
* Novorozence necháváme se k prsu doplazit a samotného najít bradavku všemi smysly - zrakem, hmatem, sluchem, čichem, chutí
* Novorozenci neotíráme ručky od plodové vody (plodová voda voní jako bradavka)
* Známky připravenosti sát: dítě si strká pěstičky do úst, sliní, otvírá ústa, rukou ohmatává dvorec a bradavku, čímž připravuje bradavku ke kojení, má široce otevřené oči
* Ideální je „bezdotyková“ forma pomoci, můžeme matce umožnit pohodlnější polohu, ukázat jí, jak podepřít prs a slovně poradit, novorozenci pomáhá s přisátím ev. pouze matka, personál má vyčkávací přístup (novorozenci nedáváme bradavku do úst, nepomáháme mu)

5. Matka a novorozenec jsou v kontaktu „skin to sin“ – kůže na kůži

* Podpora a nepřerušování tohoto kontaktu nejméně 2 hodiny po porodu, ideálně však 12 hodin či stále, matka s novorozencem se přesouvá z porodního sálu na oddělení šestinedělí společně v kontaktu kůže na kůži
* Při porodu císařským řezem může matku zastoupit na nezbytně dlouhou dobu otec (při dokončování operace a přemisťování matky na lůžko), bakterie otce jsou pro dítě přirozené a přínosné, na rozdíl od bakterií ošetřujícího personálu

6. Zajištění příjemného, klidného, vlídného a intimního prostředí ze strany zdravotnického personálu a zajištění pohodlí pro matku

* Samostatné porodní pokoje, kde může být celá nová rodina pohromadě
* Pohodlná postel, křeslo, polštáře, teplá deka
* K nové rodině vchází co nejméně personálu a nevyrušují novou rodinu v seznamování

7. Eliminace techniky – fotoaparátů, videokamer, mobilních telefonů

* Tento jedinečný okamžik žádné fotografie ani videozáznam nenahradí
* Novou rodinu může ev. vyfotit přítomný zdravotník

8. Veškerá vyšetření novorozence, odběry biologického materiálu, vizity apod. provádět za přítomnosti matky

* Vyšetření a odběry je vhodné provádět v náruči matky, při kojení a v kontaktu kůže na kůži (eliminace vyplavování kortizolu)

9. Transport do jiného zařízení

* Při nutnosti transportu novorozence je nutné podpořit matku a transportovat matku i novorozence dohromady dle jejich stavu ideálně v tělesném kontaktu, tj. v jednom sanitním vozu a zajistit příjem matky spolu s novorozencem na nové oddělení
* Při nutnosti transportovat matku je potřeba s ní přeložit i novorozence, dle jejich stavu ideálně v tělesném kontaktu

10. Při porodu mrtvého dítěte či úmrtí dítěte po porodu podpořit matku v kontaktu s jejím novorozencem

* Matce a rodině musí být umožněno rozloučení se s jejím dítětem – podpoření a zajištění místa (zákon) - podpořen kontakt kůže na kůži, zajištění památky na dítě (podpořit rodiče v otištění ruky či nohy), podpořit rodiče v prohlédnutí si dítěte, vyfotit rodinu s dítětem 
* Matka a rodina mají k truchlení neomezený čas (etika), informovat o možnosti křtu po smrti a podpořit v organizaci pietního rozloučení s dítětem
Zpracovaly a doporučují: Michaela Mrowetz - klinická psycholožka, Marcela Peremská – pediatrička

úterý 11. prosince 2012

Bonding – láska na první dotek

Vzájemné láskyplné pohledy z očí do očí, teplo milující náruče, nahá kůže na kůži. Tak začíná jeden z nejpevnějších vztahů na světě. Vztah mezi maminkou a jejím miminkem. 

Lze ho označit anglickým pojmem bonding, který doslova znamená lepení, případně můžeme použít české ekvivalenty jako sepjetí či připoutání. Jedná se o budování základních emočních vazeb mezi matkou a dítětem. 

Mateřské pouto vzniká kontaktem kůže na kůži 
Základy tohoto pouta se většinou začínají utvářet už v těhotenství. V období těsně po porodu však nastává citlivá doba, kdy dochází přímo k hormonálnímu výbuchu lásky. 

„Dítě a matka jsou několik hodin po porodu hormonálně skvěle a neopakovatelně nastaveni o sebe vzájemně pečovat a zamilovat se,“ vysvětluje klinická psycholožka Michaela Mrowetz, která je nejen významnou propagátorkou podpory bondingu, ale také spoluautorkou zatím jediné české knižní publikace s tématem podpory rané vazby. Pokožka dítěte je brzkým kontaktem s matkou obsazována jejími bakteriemi, ke kterým má matka protilátky v mateřském mléce. Takže kontakt kůže na kůži usnadňuje nejen emocionální, ale i fyziologickou adaptaci matky a dítěte,“ popisuje Michaela Mrowetz výhody pobytu nahého novorozence na nahém těle matky. Dítě se takto lépe adaptuje na prostředí mimo dělohu, má menší neurologické potíže a v pečující náruči své matky se cítí v bezpečí. 

Podpora kontaktu s miminkem je podporou emočního zdraví 
Ženy, které mají po porodu podporu, aby byly se svým miminky, lépe hodnotí průběh porodu a také se lépe vyrovnávají s porodními bolestmi. Mnohem vnímavěji se chovají ke svým dětem, chápou signály, které jim miminko vysílá, lépe se orientují v příčinách jeho pláče, zažívají méně problémů s nástupem laktace a kojí déle. Matky v menší míře trpí pocity poporodní úzkosti, lépe zvládají stres spojený s péčí o dítě a častěji prožívají mateřství jako radost. 

Podpora bondingu 
K navázání kontaktu mezi matkou a dítětem a ke vzniku vzájemného vztahu vždy nakonec nějakým způsobem dojde. Bonding jako proces proběhne za každých okolností. K tomu, aby se využila neopakovatelná chvíle, kdy jsou maminka a miminko biologicky nejpřipravenější se na sebe vzájemně navázat, je třeba využít doby po porodu k efektivní podpoře těchto přirozených procesů. 

„Jde o to, abychom co nejkvalitněji dítě s matkou přilepili k sobě,“ objasňuje roli zdravotníků v podpoře rané vazby Michaela Mrowetz. 

Podpora bondingu je důležitá nejen pro děti zdravé, ale je nezbytná a v jistém smyslu ještě důležitější u dětí nedonošených, nemocných či dětí narozených po vyvolávaném nebo operativním porodu. Právě vzájemný kontakt pomáhá léčit emoční i fyzická zranění vzniklá v důsledku porodu. Podpora bondingu je přitom možná vždy a za všech podmínek, a to i po porodu císařským řezem. 

Pečující doteky a kontakt s maminkou pomáhají dětem narozeným předčasně či miminkům, která potřebují zvláštní péči. Výzkumy prokázaly, že nedonošené děti mnohem lépe prospívají a přibírají na hmotnosti, pokud jsou hlazeny nebo mají aspoň čichový kontakt s vůní maminky. 

Kroky k podpoře bondingu 
„Ihned po porodu by mělo být nahé neumyté děťátko položeno na břicho matky,“ popisuje nezbytné kroky pro efektivní podporu bondingu Michaela Mrowetz. „Z rukou miminka nemá být smyta plodová voda, protože má stejnou vůni a chuť jako maminčiny bradavky. Novorozenec si instinktivně strká pěstičky do pusy a pomáhá si tak podle stejné vůně a chuti hledat zdroj mateřského mléka. Velmi důležité je také zajistit mamince možnost dívat se miminku do očí, tedy podložit jí hlavu.“ 

Matka a novorozenec tvoří jednu neoddělitelnou jednotku, všechna standardní ošetření lze provést na těle matky. Po porodu by dítě mělo v těsném kontaktu s maminkou bez přerušení a odnášení pryč zůstat minimálně první dvě hodiny, lépe dvanáct hodin. 

Zdravotníci však často argumentují tím, že si žena po porodu potřebuje odpočinout a načerpat síly k péči o miminko, o které se zatím postarají dětské sestry. „Pokud necháme miminko stále s maminkou, vidíme, že žena lépe zvládá únavu, neprožívá ji jako stres,“ namítá Michaela Mrowetz. „Pokud však kontakt matky s dítětem narušíme, stimulujeme tím vlastně situaci, která by v přírodě nastala pouze tehdy, kdy by matka o potomka přišla. Hladina hormonů poklesne, žena se cítí unavená a má potřebu spánku. Přirozený proces je narušen.“ 

Následky separace a jejich náprava 
Narušení kontaktu mezi maminkou a jejím dítětem, tedy jejich separace přináší své důsledky. Ty se nemusí projevit vždy a nemusí se také projevit hned. 

„Některé maminky, které svoje miminko po porodu neviděly, reagují velmi úzkostně a popírají možné důsledky jejich oddělení. Tímto postojem může být jejich chování k dítěti narušeno. Oddělování jim přijde normální a obhajují ho, ačkoliv vnitřně mohou cítit něco jiného,“ objasňuje možné následky separace Michaela Mrowetz. 

Může se také stát, že si ženy následky oddělení připustí a začnou trpět pocity viny nebo se u nich rozvine posttraumatická stresová porucha. Často se pak chovají ke svým dětem hyperprotektivně nebo je naopak odmítají. 

Děti, které byly po porodu od maminky odděleny, mohou mít problémy s poporodní adaptací a dýcháním. Častěji pláčou, jsou v napětí a hledají mateřskou náruč. Pokud ji nenajdou, brzy se unaví, rezignují a usnou. 

„Náprava separace spočívá vždy v kontaktu, tedy v dodávání toho, co na začátku chybělo,“ nabízí Michaela Mrowetz cestu k řešení situace, kdy podpora bondingu neproběhla zcela optimálně. „Maminka by měla dopřát svému dítěti co nejčastěji kontakt kůže na kůži, a to kdykoliv po porodu. Hodně se s ním mazlit, společně se koupat, často se ho dotýkat, spát s ním v jedné posteli. Mazlením a projevy lásky nemůžeme dítě rozmazlit. Naopak mu dáváme do života základní jistotu, že je milováno.“ 

Podpora bondingu jako dárek do života 
Podpora bondingu sama o sobě nikomu nezaručí bezproblémové rodičovství. Je však cenným dárkem do začátku, protože právě vzájemný kontakt usnadňuje dítěti start do života a matce zase počátek mateřství. Platí zde to, co v každém jiném vztahu – zamilovanost nám dává energii a činí věci snazšími. A to se týká nejen nočního vstávání a kojení, ale i dalších mnohdy náročných situací spojených s péčí o dítě a jeho výchovou. 

Nabízí-li nám příroda takovýto úžasný dar, nebylo by škoda ho nevyužít?
 
Autor: Gauri Chrastilová, Michaela Mrowetz
Zdroj: Babyweb

pondělí 10. prosince 2012

Podpora rané vazby po porodu císařským řezem

Naše přítelkyně Jana má v knize fotky ze třetího porodu. Její čtvrtý porod byl nutný císařským řezem. Jana a její rodina neváhala a odjela do vzdáleného místa, kde byla podpora rané vazby v nejvyšší možné míře personálem posílena.
Jano, děkujeme Ti, že myšlenky a city z naší knihy žiješ.


Podpora rané vazby, tedy bondingu, je důležitá nejen pro děti zdravé, ale je přímo nezbytná také u dětí nedonošených, nemocných či dětí narozených po vyvolávaném nebo operativním porodu. Právě vzájemný kontakt mezi maminkou a jejím miminkem pomáhá léčit emoční i fyzická zranění vzniklá v důsledku porodu. Podpora bondingu je přitom možná vždy a za všech podmínek, a to i po porodu císařským řezem. 

Kontakt kůže na kůži po porodu císařským řezem 
Podle desatera podpory rané vazby, které zpracovaly a doporučují klinická psycholožka Michaela Mrowetz a pediatrička Marcela Peremská, zdravotníci po porodu císařským řezem pokládají nahého novorozenec pod prsa – horizontálně. Operační pole se sníží pod hruď matky. Podle potřeby novorozence přidržuje další osoba, tedy otec nebo jiný doprovod u porodu, případně zdravotník, aby miminko mohlo efektivně hledat bradavku a přisát se. 

Kontakt kůže na kůži (skin to skin) může po porodu císařským řezem na nezbytně dlouhou dobu (při dokončování operace a přemisťování matky na lůžko) zajistit místo matky otec. Jeho bakterie jsou přirozené a přínosné, na rozdíl od bakterií ošetřujícího personálu. 

Podpora rané vazby po porodu císařským řezem s odbornými komentáři Michaely Mrowetz:
 


Plný kontakt kůže na kůži dítěte s matkou po operativním porodu usnadňuje dítěti adaptaci na rychlý přechod z vnitřního prostředí prenatálního na vnější prostředí mimo dělohu. Dítě stále slyší tlukot matčina srdce, matčin hrudník je schopen produkovat potřebné teplo a u obou dochází k rychlému startování hormonů potřebných k poporodní adaptaci a zdárnému nástupu kojení, u matky kontakt kůže na kůži startuje rodičovské kompetence, snižuje prožívání bolestivosti a možnou krvácivost. Červený ručník připomíná prenatální prostředí a usnadňuje adaptaci obou a zvyšuje tepelný komfort. 

Matka drží dítě sama. Techniky operace je možno přizpůsobit této situaci, která u matky zmírňuje možnou ztrátu kontroly nad situací při operaci a upoutává její pozornost k dítěti a jeho potřebám, otec podporuje dítě a matku ve vzájemném kontaktu možnou pomocí a dodává rodičce a dítěti pocit bezpečí. Samopřisátí dítěte probíhá již na operačním sále a je to způsob, který nejrychleji vrací ztracenou rovnováhu u dítěte i matky a posiluje zdravé reakce obou. Dítě je schopno adaptačního chování na prsu a samopřisátí, pokud je matka fyzicky přítomna. Samopřisátí jako první kontakt dítěte s bradavkou matky eliminuje další možné problémy s kojením a je zdravou reakcí dítěte na prostředí mimo dělohu. 
Iniciační pohled z očí do očí dítěte a matky po porodu. Dochází ke vtiskávání vzájemné podoby v hormonálně vybalancované situaci po porodu, kdy jsou dítě a matka navzájem nejlépe připraveni na iniciační chování ke kterému patří dlouhý pohled z očí do očí, který zvyšuje hladinu oxytocinu obou a startuje splavněji proces navazování láskyplné vazby mezi matkou a dítětem, jenž je velmi potřebný pro adaptaci dítěte i matky po operativním porodu.Péče zdravotníků o novou rodinu jako jednu jednotku v prostředí standardního nemocničního pokoje (pouze se zajištěním dvou lůžek vedle sebe), matka je s dítětem od operace stále v kontaktu kůže na kůži, což je nejvhodnější prostor pro adaptaci obou, zmírnění bolesti matky a dětská pokožka se nadále může osídlovat bakteriemi z kůže matky, čímž se posiluje imunita dítěte, stejně jako je střevo dítěte osídleno bakteriemi v kolostru při samopřisávání, čímž se zvyšuje imunologická schopnost vyrovnání se s nemocničním prostředím a nosokomiálními infekcemi. Zdravotníci podporující kontakt kůže na kůži a rodinu jako jednu jednotku jsou ti, kteří podporují zdravé reakce rodiny a celé společnosti a eliminují možnost rozvoje vnímání porodních a poporodních situací jako traumatu. Naděje spočívá v přijetí možnosti podpory rodičovských kompetencí a podpory kompetencí pečujících zdravotníků jako normy. 

Podpora rodičovských kompetencí jako cesta k ozdravení společnosti 
„Podpora raného kontaktu po císařském řezu vyžaduje po zdravotnících množství empatie, ochoty k podpoření zdraví a také ochotu vyjít z rutiny,“ objasňuje klinická psycholožka Michaela Mrowetz důvody, proč podpora bondingu po operativním porodu dosud naráží v českých porodnicích na mnohé obtíže. „To znamená technicky si v týmu vyzkoušet přímo na operačním sále technikou psychodramatu operaci (bez rodičky a dítěte a jejího doprovodu), kdy někteří lidé z personálu hrají rodičku, jiní doprovod a zbytek se snaží naučit se zvládnout situaci takto v nácviku.“ Zároveň dodává, že právě tento způsob pomáhá zdravotníkům a zvyšuje šanci na klid u personálu v neznámé situaci, kterým podpora raného kontaktu při operaci pro mnohé pracovníky v porodnictví je. „Přijetí podpory rodičů a jejich rozvíjejících se rodičovských kompetencí jako součást běžné pracovní rutiny je cíl, za kterým mnozí zdravotníci dokáží jít. Pro společnost je to velmi ozdravné.“

Autor: Gaurí Chrastilová
Zdroj: http://www.babyweb.cz/podpora-rane-vazby-po-porodu-cisarskym-rezem

Diskuse s Meredith Smallovou, autorkou knihy Naše děti, naše světyZáznam diskuze s americkou antropoložkou Meredith Smallovou, autorkou knihy Naše děti, naše světy, která vyšla ve stejné edici jako Bonding - porodní radost v nakladatelství DharmaGaia. S Meredith diskutovala na Kampě i Michaela Mrowetz.

Dítě patří k matceZdroj: http://hobbyfotovalente.see.me

neděle 9. prosince 2012

Michaela Mrowetz: Odpovědi na otázky redaktorky populárně psychologického časopisu

Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že se ženy dnes často vzdávají svých kompetencí a nechávají je dobrovolně na jiných? Dá se najít několik společných důvodů, několik společných jmenovatelů?
Nejsem si jista, na jaké kompetence se ptáte? Pokud se kdokoliv obecně vzdává své kompetence, činí tak většinou proto, že je ohrožen a málo podpořen svým okolím, primární rodinou a společností. 

Jakou roli v nejistotě současných mladých žen hraje to, že často neměly se svou matkou intenzivní a pozitivní vztah a jejich dětství bylo ovlivněné ještě ideologii komunismu?
Demografické chování žen, matek i dcer se velmi mění, a to od poloviny minulého století. Pokud nahlížíme na mateřství jako na vrozenou, intuitivní dovednost, nemůže být tato dovednost žádnou strategií společnosti ohrožena. Pokud však na mateřství nahlížíme jako na naučené a kulturně podmíněné chování, je mateřství značně ohroženo a ohrožováno moderní společností. Také z důvodu ohrožení mateřství obrovským tlakem na individualitu, medicinalizací a medializací, se ženy začínají obracet na antropologicky ověřené zdroje intuitivních mateřských dovedností.
Na téma, do jaké míry byly matky dnešních matek ohroženy v naučeném mateřském chování totalitní ideologií, bychom mohly vést hodinové rozhovory, jak je často vedu v psychoterapeutických sezeních s novými mladými matkami a jejich matkami. Maminky dnešních maminek mají své naučené mateřské chování ovlivněno totalitními vzorci a v péči o děti je to hlavně separace v raném dětství potomků a těžký úděl chodu rodiny s omezenými možnostmi růstu v totalitě – jde o vzorce institučního chování – předávání dětí do péče a výchovy cizím lidem, tedy například observační body pro novorozence v porodnících, jesle apod.
Na změnách mateřského chování se může rovněž podílet převratný dopad hormonální antikoncepce na sexuální chování a prožívání žen. Dále nedostatečná anebo dokonce žádná společenská podpora intuitivního ženství, přesun ženské pozornosti do historicky mužských sfér působnosti, přijímání ovlivňování zdrojů (profesní úspěšnost, dobývání finančních zdrojů) a mnohé další.
V historii i dnes jsou ženy, které dokáží s podporou blízké rodiny a partnera skloubit mateřství i dobývání zdrojů. To je ovšem cesta jen pro malé procento žen. Ty ostatní se velmi rády vracejí k intuitivním mateřským zdrojům v nukleární rodině. Nejen z empirické zkušenosti, ale také z hlediska medicínských výzkumů víme, že intuitivní mateřství, tedy podpora raného kontaktu a podpora rozvoje zdravého attatchmentu bezpečné vazby, je pro jedince i pro společnost tím nejprospěšnějším zdrojem chování a prožívání.

A jakou roli v tom hraje stále nedostatečná podporu bondingu v našich porodnicích? Co je ještě v systému porodnické a poporodnické péče nevyhovující, protože to posiluje nejistotu žen?
Jak už jsem uvedla, podpora raného kontaktu je nejzdravějším a nejvíce žádoucím jevem porodnické péče, kterému se velmi pomalu začíná učit i naše posttotalitní systémová péče. Pokud systém (který tvoří vždy jednotlivci) dokáže pečovat o matku a dítě, potažmo o dítě a jeho rodinu, jako o jednu jednotku, lze očekávat podpoření vývoje sebevědomí a sebeúcty, tedy zdravou společnost. Tato péče je přitom nezbytná nejen v porodnici a nejen u zdravých dětí. Ještě větší podporu vzájemného kontaktu nejbližších příbuzných a jeho léčivý účinek potřebují děti nemocné, nedonošené, umírající a mrtvé. Jistotu také tvoří dostatek rituálů, o čemž velmi dobře hovoří odborníci vývojové psychologie. I dnes se již najdou jednotlivci ve zdravotnictví, kteří rodičům mrtvého dítěte doporučí křest, pohřeb, truchlení a podpoří je v této těžké cestě, která je zdravější, než-li izolace a ignorace prožitků ztráty vedoucí k např. psychosomatizacím.
Separace byla odnepaměti užívána k manipulaci s jednotlivci i celou společností. Izolace je pro dítě i dospělého tím nejhorším trestem. Upírání pozornosti laskavého pečovatele, upírání vizuálního kontaktu s milující osobou je zdraví poškozující. Z hlediska neuropsychologických věd hormon kortizol, který organismus produkuje při bolesti a v separaci, vede k trvalému poškození mozku, emocí i forem chování a navazování vztahů.
Dominantní úloha matky a její péče o prenatální dítě je potřebná již během těhotenství. Stres, který prožívá matka v první třetině těhotenství dle odborníků, je tím stresem, který vývoj prenatálního dítěte ovlivňuje nejvíce. Je to doba, kdy žena prochází složitými vyšetřeními v prenatální péči, která jsou zaměřena na možné vyloučení prenatálního dítěte se sklonem k vývojové vadě z budoucího života jedince i života rodiny. A období kolem porodu, vzhledem k unikátní hormonální připravenosti dítěte i matky navazovat skrze biologické struktury bondingu citové vazby je období, kdy je normální, aby bylo narozené dítě v kontaktu s matkou vždy a za všech okolností.
V systému porodní péče se ponejvíce setkám s nevyhovující rutinou ošetřování dětí a matek každého zvlášť, s neochotou zdravotníků měnit rutinní patologické vzorce chování a myšlení a také s rodičovskou nekompetentností samotných zdravotníků a odtud plynoucí neschopnosti podpory rodičovské kompetence druhých. Setkávám se ale také s těžkým vyhořením, které jde ruku v ruce s přebíráním rodičovských kompetencí a sycením své vlastí moci díky vlastní nekompetenci a vytváří se začarovaný kruh. Proto je velmi žádoucí, aby právě zdravotníci vyžadovali odborné supervize a ošetřování svých neošetřených emočních zdrojů. Je žádoucí, aby zdravotníci vyžadovali bezpečné provázení a možnost bezpečné kontejnace jejich pocitů, aby nedocházelo ke generačnímu předávání tzv. postinstitucionalizačního syndromu, čili předávání kompetence za jednotlivce institucím, což je silný totalitní a posttotalitní jev.

Proč se současné autority, tedy hlavně lékaři, snaží často o to, aby se jim žena podvolila? Z jakých důvodů se to děje? Co jim tento přístup přináší a jakou roli v tom hraji strach a obavy samotných lékařů? (Hlavně obava, že žena není schopna spontánně a samostatně porodit a oni by z toho mohli mít "průšvih".)
Ze strany systému poskytování porodnických služeb jde o přirozený obranný mechanismus a snahu zachovat to, co velmi dlouho platilo jako norma. Vždyť většina z nás po porodu v instituci byla od matky, jejíž porod byl industrializací ovlivněn minimálně rutinou, maximálně medikací a zdraví poškozujícími, dnes už z hlediska vědy neověřenými pro zdraví, postupy a starali se o nás cizí lidé. I sami zdravotníci se takto narodili. Zdravotnice – ženy takto rodily a prošly separací a jako matky byly od svých dětí po porodu odděleny.
Zdravotníci by navíc museli přiznat, že se v mnohém mýlili. A to je velmi těžké. Systém plný traumat a strachu dává možnost pro manipulaci. Kde je strach, tam je i agrese.
Aktuální doba je nakloněna transformacím, vnímám, že lidé obecně berou více odpovědnosti do rukou i za své zdraví.  Pracovníci ve zdravotnictví, kteří jsou uvyklí na stereotypní totalitní vzorce, se pak mohou cítit ohroženi a to je přirozné.
Lidé již přicházejí k různým zdrojům poznání a lékař v dnešní době díky internetu přichází o „moudrou knihu“ a je konfrontován s názory svých pacientů, kteří hledají bezpečný vztah v rámci přijetí jejich zodpovědnosti. To může představovat problém. Ze strany zdravotníků slýchávám stížnosti buď na příliš aktivní a znalé pacienty, anebo na příliš pasivní a oddané pacienty. Kde je tedy problém? Ve zdravotnících, anebo v příjemcích péče? V nás, zdravotnících je problém, jelikož jsme a vždy zůstaneme profesionály, kteří mají povinnost pečovat nejen o nejvyšší racionální odbornost, ale také o nejvyšší emocionální ukotvení.
Zdravotníci jsou profesionálové a jejich úkolem je vyrovnat se se změnou chování pacientů. Právě v tomto jim mohou pomoci supervizní semináře či individuální supervize. Vnímám velmi velký problém v neošetřených emocích zdravotníků, kteří jsou dennodenně vystavováni obrovskému tlaku a při neschopnosti vyrovnat se se stresem jsou potom ohroženi všichni v systému – a nejvíce pak příjemci péče. Kde začíná dialog, tam začíná smysl. Vhodné je vždy učit se dialogu právě pro možnost hledání smyslu. Toto vnímám jako zásadní slabé místo zdravotnictví jako systému, tedy neschopnost otevřeného dialogu s příjemci péče. Pocity ohrožení jsou pak velmi vysoké u všech zúčastněných. 

Jaké jsou možnosti zlepšení tohoto stavu? Co mohou ženy dělat, aby se cítily ve své mateřské roli sebevědomé a jisté? A co může dělat společnost, aby jim to umožnila a nebránila jim v rozvinutí jejich možností?
Vnímám určitou spojitost mezi chováním zdravotníků a podporou sebevědomí mateřské role ve Vašich otázkách? Možná to je právě to místo, kde můžeme hledat možnost zlepšení, Tedy podpora intuitivního mateřství, podpora zdravých emocí, zodpovědnost za své osobní chování a mateřská sebeúctu a její posilování.
Nedávno jsem dostala pozvánku na konferenci, která se týkala tématu ženského zdraví. Nestoři této konference byli dva muži s mnoha tituly avšak žádnou mateřskou či ženskou zkušeností. Na jiné nedávné konferenci se téma spojila v prožívání posttraumatu a v rozvoji bezpečné vztahové vazby. To je pro nás, odborníky pracující s emocemi, obrovská výzva – jak spolu souvisí emoční „díry“ v našich citových vazbách s dalšími předávanými traumaty? Jak nás všechny ovlivnila totalitní výchova v institucích a doj aké míry trpí naše společnost postinstitucionalizačním syndromem jako projevem traumatu a vyhýbavé či úzkostné vazby?
Mateřství je silně založeno na instinktech, ale zároveň je ovlivněno společenskými očekáváními. To v dnešní době způsobuje četná nedorozumění. Naše babičky znaly pravidla přírody a věděly, že je nutno semínko zasít a pak čekat, než z něj vzejde oddenek a celá rostlina. Že je nutno o celý proces pečovat, respektovat ho.  Dnešní rodička i šestinedělka je zranitelná: chce být pod ochranou dalších žen a potřebuje zajištění bezpečí od svého muže, ale duch doby ji zvláště působením médií masíruje k tomu, aby byla co nejdříve fit a v kondici a zpátky v práci. To způsobuje silné protichůdné tahy v ženské psychice a mateřství to oslabuje. Dítě a žena po porodu potřebují podporu zkušených mateřských postav a mají nabídku podpory anonymní instituce a virtuálního světa.
Instinktivní projevy žen jsou již od nejranějšího věku regulovány a potlačovány. Příkladem mohou být třeba reklamy na menstruační vložky, kde je zobrazována modrá tekutina místo menstruační krve. Takovým tlakem na ženy pak dochází k odpojení od prožívání vlastního těla. Krev vždy byla a bude červená a dítěti je nejlépe u matky, která je podpořena v péči o něj.
Ve společnosti navíc vládne dominantní nastavení na mužský modus bytí, tedy racionalitu, výkon, sílu. Pokud se v něm žena zabydlí, svou intuitivní polohou dokáže uplatnit jen s velkými obtížemi.
Lidé mohou udělat to nejjednodušší: hledat zdroje poznání mateřství mezi sebou a vzájemně se v tomto chování podporovat. Imaginární společnost neexistuje. Všechny tyto ženy pak budou součástí společnosti a svým kompetentním mateřským chováním budou společnost měnit a to například už v době prenatální péče o dítě a také v období u porodu, když se budou cítit a chovat kompetentně v kontaktu s narozeným miminkem. Kontakt kůže na kůži s právě narozeným dítětem je pro dítě z hlediska empirie i medicínských výzkumů tím nejzdravějším místem. Tento kontakt podporuje a startuje kompetentní mateřské chování a zdravotníci i dle mých pracovních zkušeností jsou schopni se tomuto zdravému chování ženy a dítěte přizpůsobit.
Antropologové pozorující opičí rodinné celky vždy konstatují, že nositelem změny chování pozitivního pro celou skupinu jsou mladé asertivní samice a jejich potomci, kteří změnu uvádějí do praxe.

Jak se podle Vás ještě v současném systému projevuje skutečnost, že ženy jsou často tlačeny do pozic, které jim nemohou vyhovovat, ale které mnohdy bez odporu přijímají? Na co byste v této souvislosti chtěla zvlášť upozornit?
Nevnímám tuto situaci, možná by to chtělo konkrétní příklad?

Jak se díváte na současný trend expertního rodičovství, kdy maminky navštěvují různé kurzy, čtou knihy? Na jednu stranu je to asi dobře, ale na druhou, nemůže to také oslabovat mateřské kompetence, protože žena čte tyto knihy, když si neví rady a často si neví rady ani poté, co knihu dočte. Dnes existují knihy a návody prakticky na všechno, co se týká dětí a může z toho vzniknout jeden velký zmatek.
Vnímám to jako vývoj. Selhávají posttotalitní a totalitní informace zasažené postinstitucionalizačním syndromem, a rodiče se tedy obracejí na jiné zdroje poznání. To je zcela přirozené. Jde jenom o to najít vyváženost ve zdrojích a zůstat kompetentní v intuici, kterou žádné knihy nenahradí. Maminky se mohou obracet na chování svých babiček a mnohdy už spíše prababiček, které bylo syceno intuicí, a mohou tedy začít žít život se svým dítětem ve své náruči, což je nejvyšší a nejodbornější mateřská kompetence – přizpůsobit život dítěti ve své náruči.

Jak se díváte na masivní podporu umělé výživy a konzervované stravy pro malé děti? Není i toto problémem, který nepřispívá k rozvoji ženského sebevědomí?
Kojení je to, co je empiricky i medicínsky ověřený fakt prospívající zdraví generací a zachraňující životy. Pokud bude kojení cesta, kterou si rodiče pro sebe a své děti vyberou, zakládá se tím na zdraví budoucích generací. Podpora umělé výživy je masivní podkopávání rodičovských kompetencí. To vnímal i profesor Švejcar, který se na sklonku života omluvil za svou propagaci umělé stravy.
Jenom pokud nahlédneme na své chybné chování, jsme pak schopni změny. Toto umění je v rukou každého jednotlivce, byť je v dnešní moderní době velmi, velmi těžké odolat nástrahám předávání odpovědnosti za svůj život komukoliv. V tom mají media a farmaceutické a potravinářské lobby velkou moc, ovšem zase pouze takovou, jakou si každý jednotlivec připustí. 
Věřím, a zkušenosti z psychoterapeutické práce mně v této víře podporují, že lidé ve všech rolích i profesích stále jsou ochotni hledat cestu. Cestu k sobě samým, ke svým dětem, k odpovědnosti a sebeúctě.
Autor: Michaela Mrowetz

pátek 7. prosince 2012

Čepičky pro novorozence

Dostávám opakované dotazy ohledně čepiček pro novorozence po porodu, sama je považuji za situaci více komlikující, uvádím tedy citát z odborného článku, který je v recenzentním řízení v časopise Pediatrie pro praxi a který jsme sepaly s Marcelou Peremskou: 

Dítě potřebuje, aby matka cítila vůni jeho hlavičky 

Rutinně užívaná čepička jako tepelná ochrana dětské hlavy po porodu může narušovat rozví

jení spontánního mateřského chování. Výzkum ukázal, že pachové vjemy z pokožky dítěte - nejblíže k matčinu nosu je při poloze u samopřisátí dětská hlava, jsou nejdůležitějším startérem ovlivňujícím mateřské chování. U savců hrají čichově vjemy důležitou roli v koordinaci navazování vazby matky na dítě a podporují normální vývoj potomstva. Limbické systémy matky i novorozence po porodu komunikují. Když je matka naladěná na pocity dítěte, limbický systém ji podporuje v chování adekvátním potřebám dítěte. Čím více synchronního mateřského chování matka vyprodukuje, tím více dopaminu produkuje hormonální systém novorozence a ten zajišťuje novorozenci libé pocity. Čepice tedy mohou ovlivnit čichové vjemy matky a tím i komplikovat startující mateřské synchronní chování a omezují potřeby dítěte. 

Ludington-Hoe S, Kangaroo Care: The Best You Can Do to Help Your Preterm Infant. Bantam Books, 1993, New York.


Autor: Michaela Mrowetz

čtvrtek 6. prosince 2012

Ivana Antalová: Moje cesta k životu

Příběh pro Ivanu Königsmarkovou od Ivany Antalové, jedné z autorek knihy "Bonding - porodní radost" Pro uzdravující slzy.

středa 5. prosince 2012

Díky tomu, že dokážu pomoct sobě, můžu pomáhat i ostatním

Ivana Antalová je žena, partnerka a matka. Je spoluautorkou knihy Bonding – porodní radost, která se zabývá podporou rané vazby mezi matkou a jejím dítětem. Ivanino jméno je také pevně spojeno s rodičovskou organizací BabyKlokánci, která se zformovala jako přirozené vyústění internetové diskuse rodičů předčasně narozených dětí. 

V současné době Ivana pečuje o sebe, manžela a své tři děti a také podporuje rodiče v jejich kompetencích. Působí jako laktační poradkyně, lektorka masáží dětí a kojenců a stojí u vzniku nového projektu – organizace „Dítě patří k rodičům“. 


Tvoje životní zkušenosti tě přivedly k pomoci a podpoře ostatních. Když se vrátíme na úplný počátek – jaké bylo tvoje dětství? S jakým vkladem do života jsi přišla na svět? 
Když jsem si po narození nejmladší dcery kladla různé existenciální otázky a v souvislosti s hledáním odpovědí absolvovala spoustu seminářů osobnostního růstu, podařilo se mi dostat se až na začátek mého života. Pochopila jsem, že jsem si sama tuto cestu vybrala. Abych mohla uskutečnit svoji vizi, potřebovala jsem se v životě hodně učit. To se mi nejlépe mohlo podařit a věřím, že i podařilo právě v rodině, do které jsem se narodila a také v té, kterou jsem poté vytvořila. Narodila jsem se mamince, které necelé dva roky před mým narozením zemřelo zcela osaměle v nemocnici novorozené děťátko. I já jsem byla v prvních dnech po narození bez mé maminky a ona beze mne. V dětství jsem se velmi bála smrti, prosila jsem, abych nikdy nezemřela. Ve skutečnosti jsem se bála, že přijdu o láskyplnou mateřskou náruč, která mi nebyla po narození dopřána, netušila jsem, o co jsem byla ochuzena, bála jsem se neznámého. 

Součástí tvého životního příběhu je i šest těhotenství, z nichž máš tři děti…
V době přechodu z dětství do dospělosti můj život na dlouhou dobu uvízl v konzumním způsobu života, který mi umožnil přestat řešit existenciální otázky. I když jsem byla vdaná skoro deset let, netoužila jsem po dětech, tuto otázku jsem neřešila. Na jedné gynekologické prohlídce se nad tím podivoval i můj lékař. Aniž bychom se chránili, neotěhotněla jsem. Po vyšetření manžela, které bylo v pořádku, mi doporučil laparoskopické vyšetření vejcovodů, které odhalilo srůsty na obou vejcovodech. Bylo mi doporučeno umělé oplodnění. Opět jsem tedy začala řešit existenciální otázky. Odpovědi na ně jsem ovšem hledala velmi obtížně, zejména z důvodu chybějící empatie a lidskosti ze strany ošetřujícího personálu. Cesta umělého oplodnění nebyla mojí cestou. 

Máš za sebou tři porody. Každý z nich byl úplně jiný. Můžeš je porovnat? 
Nejstarší syn se narodil císařským řezem, vážil 4550 g a rozhodl se jít na svět nožičkami. Po zkušenostech, které jsem měla já jako dítě při narození, se mu ani nedivím. V děloze se mi vytvořila přepážka, která mu bránila obrátit se hlavou dolů. Vzhledem k tomu, že můj ošetřující gynekolog nepoznal, že je syn opačně, mohl se narodit, kdy sám chtěl. Praskla mi plodová voda a odjela jsem do nemocnice, kde mi byl indikován císařský řez. Moje starší dcera si vybrala pro své narození den narozenin svého bratra. Porod probíhal zcela normálně, až na vyrušování a urychlování porodu personálem. Po narození jsem si vykřičela položení nahé dcery na mé nahé tělo, koukaly jsme si s dcerou do očí, napila se z jednoho prsu, z druhého. V ten moment jsem si uvědomila, jak jsem šťastná, že jsem se narodila jako žena a jak je mi líto mužů, že jsou o tento zážitek ochuzeni. Pak mi dceru opět sebrali. Z tohoto pohledu čerpám ovšem stále. Moje nejmladší dcera se narodila na hranici životaschopnosti ve 24. týdnu těhotenství. Její příchod na svět, pobyt v nemocnici i naše vzájemné sžívání a moje péče o ni byla posledním kamínkem do mozaiky uchopení mého vlastního života. Odevzdala jsem vše, abych si mohla vybírat jen to, co skutečně chci a potřebuji. 

Díky tomu, co jsi zažila po předčasném porodu nejmladší dcery Evičky, ses rozhodla pomáhat ostatním maminkám nedonošených a nemocných dětí. A tak vznikli BabyKlokánci… 
Po narození Evičky to bylo strašné. Nepochopení, nedostatek empatie, popírání, necitlivost, a hlavně strach, můj strach o mé dítě a také strach zdravotníků, díky kterému jsem se přizpůsobovala, byť jsem cítila, že mohu mé dceři pomoci mnohem víc. Kdykoliv jsem odcházela z nemocnice domů, moje dcera v nemocnici zůstávala odkázaná na přístroje a ošetřující zdravotníky. Nikdy jsem ovšem od své dcery neodešla úplně, vždy jsem s ní byla v myšlenkách a tak to mám se svými dětmi i nadále. 
Hledala jsem nejlepší cestu v těchto situacích. Součástí hledání bylo i založení a koordinování projektu BabyKlokánci na podporu rodin s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci, které funguje pod občanským sdružením Zrnka. V rámci činnosti BabyKlokánků jsme seznamovali veřejnost s touto problematikou, propojovali světy oddělené nemocniční zdí, informovali o situaci u nás vyspělé státy Evropské unie, kterým není situace u nás lhostejná a chtějí nám pomoci. Vedla jsem spoustu rozhovorů s rodiči, zejména matkami, a našla jsem tu nejlepší cestu, kterou je podpora rodičů v péči o jejich děti v každé situaci. Základním faktorem šťastného života je pocit bezpečí a toho dosáhneme, pokud je o nás láskyplně pečováno. 

Jak dlouho jsi byla koordinátorkou BabyKlokánků a proč ses nedávno rozhodla odejít a věnovat se projektu „Dítě patří k rodičům“? 
BabyKlokánky jsem založila v roce 2009, koordinovala jsem je tedy tři roky. Organizaci „Dítě patří k rodičům“ jsem se rozhodla založit, protože si uvědomuji, že je čas se posunout zase o kousek dále. Pokud se rodiče maximálně podpoří v péči o jejich dítě, dostane se jim toho nejlepšího vkladu pro zvládání úskalí, která život občas přináší. Tato podpora je uzdravující pro děti i jejich rodiče. Věřím, že profesionálním přístupem se nám podaří podpořit rodiče v péči o jejich děti nejlépe. Jedná se o problém celonárodní, napříč jednotlivými generacemi i obory lidské činnosti. 

Jaká je hlavní myšlenka vaší organizace, kdo ji tvoří a jakým způsobem chcete pomáhat? 
Organizace „Dítě patří k rodičům“ by ráda poskytla široké odborné i laické veřejnosti nástroje k ideální podpoře rané vazby mezi dítětem a jeho rodiči. Organizace unikátně propojuje vzdělávací a osvětovou činnost v návaznosti na medializaci tématu a z toho plynoucí motivaci podpory rané vazby. Zakládajícími členy jsou vedle mne socioložka Daniela Rendl a projektová manažerka Veronika Svobodná, odborným garantem klinická psycholožka Michaela Mrowetz. 
Jedním z nástrojů je i ideové prohlášení podepsané význačnými osobnostmi odborného a mediálního světa, které zní: 
„Dítě patří k matce. Dítě s matkou ochraňuje otec. Dítě patří k rodičům“. Podpora vazby mezi dítětem a jeho rodiči od okamžiku početí vytváří optimální podmínky pro naplňování potřeb dítěte a vede k pocitu bezpečí. Pocit bezpečí je pro každého jedince základní podmínkou spokojeného života. Základem poskytované péče je myšlenka „Dítě patří k rodičům“. 

Život ti postavil do cesty mnoho překážek, ale i výzev, které jsi přijala a díky nimž ses stala inspirací a podporou pro mnohé další… 
To, co a jak jsem v životě prožila, mělo na můj nynější život význačný pozitivní vliv. Na začátku mého života jsem dostala informaci, že nestojím za to, aby se někdo zabýval mými potřebami. Díky tomu jsem se v životě soustředila na uspokojování toho, co jsem si myslela, že chtějí ostatní. Díky všemu prožitému jsem pochopila, že milovat jiné mohu jedině, pokud budu schopná bezvýhradně milovat sama sebe. Pomáhat jiným mohu pouze tehdy, pokud dokážu pomoci sama sobě. Je to cesta náročná, uzdravující, posilující a naplňující život štěstím. Děkuji všem, které jsem na této cestě potkala, zejména mým dětem, mým rodičům a mému partnerovi, kterému chci tento rozhovor věnovat.  

Autor: Gauri Chrastilová
Zdroj: Babyweb